صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
  دروازه كيش -> جامعه هتلداران كيش -> مقالات
در اين بخش سعى داريم كه نقطه نظرات مالكين و مديران محترم هتلهاى جزيره زيباى كيش را در مورد صنعت هتلدارى- گردشگرى و چگونگى توسعه و ارتقاء خدمات هتلدارى را منعكس نمائيم. با اين اميد كه مجموعه نظرات اعلام شده بتواند در برنامه ريزى هاى خرد و كلان اثرگذار بوده و شاهد رشد كيفى و واقعى مجموعه گردشگرى جزيره زيباى كيش باشيم.
فهرست عناوين بخش
متأسفانه به تنها چيزى كه الان بها داده نمى شود اطلاع رسانى است : لطفاً خودتان را معرفى كنيد و از سوابق كاريتان بفرمائيد. محمّدرضا ...
از كجا بايد شروع كرد ... به كجا بايد رسيد ؟ : با عجله اى كه داشتم بى اعتنا از كنار تمام غرفه ها مى گذشتم ...
امنيت ، شاه بيت غزل صنعت توريسم است : لطفاً خودتان را معرفى نموده و سوابق اجرائى خود را بيان فرمائيد. بنام ...
تو چه فكر مى كنى كه ما آن گونه باشيم : گفتگويى با مدير محترم گراند هتل كيش آقاى اخلاقى لطفاً خودتان ...
صحبتى با جناب آقاى موسوى مالك و مدير محترم هتل 5 ستاره پارميس : صحبت امروزمان با جناب آقاى محسن موسوى مالك و مدير محترم هتل 5 ... item with pics
جامعه هتلداران
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS