صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
دروازه كيش -> سفر به کيش -> سفر هوايى
براى سفر به كيش از طريق هوا امكانات متعددى از مراكز استانهاى كشور و شهرهاى بزرگ برقرار ميباشد كه لازم است اضافه نماييم تنها خط هوايى خارجى برقرار شده بين كيش و دنياى خارج خط هوايى كيش اير از دبى به كيش ميباشد
فهرست عناوين بخش
دفاتر خدمات مسافرتى و خطوط هوايى : § ايران اير آدرس : ميدان سنائى – تلفن : 0764.4422274 ...
دفات مركزى خطوط هواپيمايى ايران : دفاتر مركزى شركتهاى هواپيمائى ايران هواپيمائى كيش اير 44665224.9 ...
جامعه هتلداران
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS