صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش
بنام خدا
      اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش
      به شماره ثبت 37
     
      روز پنجشنبه مورخ 6/8/89 ساعت 10 صبح جلسه اعضاء منتخب هيئت مديره در محل دفتر جامعه تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيرى بعمل آمد .
      1 – انتخاب اعضاء هيئت رئيسه
      2 – انتخاب صاحبان امضاء
      3 – انتخاب دبير جامعه
      ابتدا پس از رأى گيرى بعمل آمده اعضاء هيئت رئيسه به شرح ذيل انتخاب گرديدند .
      1 – آقاى مسيح اله صفا رئيس هيئت مديره
      2 – آقاى عليرضا نورى نايب رئيس
      3 – آقاى راميس مهماندوست خزانه دار و دبير جامعه
      4 – آقاى محسن قريب عضو هيئت مديره
      5 – آقاى حسين شيرازى منش عضو هيئت مديره
     
      کليه اوراق و اسناد بهادار جامعه با امضاء خزانه دار و رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادى جامعه با امضاء دبير جامعه و مهر شرکت صورت خواهد پذيرفت .
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[ - دفعات مشاهده : 4339]
جامعه هتلداران
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS