صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> خدمات در كيش -> حمل و نقل عمومى -> تاكسى تلفنى - تاكسى زرد - مينى بوس
تاكسى تلفنى - تاكسى زرد - مينى بوس
   
     
      * تاكسى تلفنى *
     
      تاكسى هاى تلفنى كه به رنگ سفيد با آرم سرمه اى ديده ميشوند مجهز به دستگاه هاى بى سيم بوده كه از طريق دفاتر مركز هر يك از اين تاكسى سرويس ها به واحد ها سرويس داده ميشود و در صورت تماس تلفنى با دفاتر مركزى آنها نزديكترين واحد به محل متقاضى اعزام ميشود .
      نرخ هر سرويس در سطح جزيره 10000 تا 13000ريال بوده
      و فقط سرويس هاى فرودگاهى مبلغ 20000 ريال ميباشد
     
     
      تلفن نام
     
      4422200-4422600-4422400 توسن
     
      4451670-4451680 حريره
     
      4451566-4451577 دالاهو
     
      4422440-4424243-4421155 رخش
     
      4424500-4422800-4423911 کرانه
     
      --------------------------------------------------------------------
     
     
      * تاكسى خطى *
      كه به تاكسى هاى زرد شهرت دارند و تاكسى هاى عمومى كيش مباشند و مسير حركت آنها از بازار مرجان تا بازار سفين و بلعكس مباشد كه در طى اين مسير مسافر سوار و پياده مى نمايد . نرخ آن براى هر مسافر بسته به طول مسير بين 3000 تا 4500ريال مى باشد.
     
      تلفن : 4431111 و 4431112
      --------------------------------------------------------------------
     
     
     
      * مينى بوس *
     
      سيستم حمل و نقل عمومى كيش شامل سرويس هاى مينى بوس بوده كه از بازار مرجان در جنوب جزيره آغاز شده و به بازار سفين در شمال جزيره ختممى شود كه در طى مسير خود از جلوى هتلها و بازارها عبور مى نمايد .
      كليه مينى بوس ها داراى كولر بوده و براى گردشگران راحتى و آسايش را در نظر دارند .
      تلفن : 4422890 و 4424890
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1386-01-12 - دفعات مشاهده : 6659]
جامعه هتلداران
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS