برنامه ريزي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد
   برنامه ريزي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد
     
      معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد توسعه صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي را به عنوان محورهاي اصلي ارزيابي عملکرد در مناطق آزاد دانست.
     
      "عليرضا موحدي" به اهداف اصلي شکل گيري مناطق آزاد در کشور اشاره کرد و گفت: يکي از مهمترين اهداف ايجاد مناطق آزاد توسعه صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي است که مي تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادي در مناطق، افزايش در آمد عمومي و اشتغال در مناطق آزاد را فراهم نمايد.
     
      وي افزود: بر اين اساس در جلسه مشترک حميد بقايي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد با مديران عامل مناطق بر اهتمام لازم و کافي براي تحقق اهداف ياد شده تاکيد شد و اين موضوع طبق بخشنامه اي به مديران عامل نيز اعلام تا از تمام توان موجود براي ارتقاء اين دو شاخص بهره برداري کرده و گام هاي موثري در خصوص تحقق اهداف عالي برداشته شود.
     
      معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس همچنين به مصوبه دولت در خصوص ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند اشاره کرد و افزود: با توجه به منويات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از توليدات داخلي و بخشنامه هيئت دولت در اين خصوص ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند به مناطق آزاد نيز متذکر شده است.
     
      موحدي ادامه داد: اين موضوع طي نامه اي به مناطق آزاد اعلام شد تا حمايت از توليدات داخلي را در اولويت برنامه هاي آتي قرار داده و از خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارد خودداري شود همچنين اولويت اين مناطق در مورد واردات کالاها بايد بر اساس ورود مواد اوليه براي تامين نياز توليدات داخلي و پرهيز از واردات کالاهاي لوکس و تشريفاتي تعيين شود
    :: تاريخ چاپ :30/03/1398 پنجشنبه    ساعت:4:12:30 PM    چاپ شده از IP : [52.204.98.217]
    :: منبع: http://www.gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=992525422322515
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.